Europejski producent koszy dla logistyki

Dajano dla środowiska

między innymi w ramach społecznej odpowiedzialności

zasadziliśmy ok. 500 drzew

Jak dbamy o środowisko

Ekologia jest ważnym aspektem w firmie Dajano. Mamy świadomość jak ważne są działania mające wpływ na ochronę naszego środowiska naturalnego. Rozwijając firmę wykorzystujemy technologie sprzyjające naszej przyrodzie.

Farby proszkowe

Od 2012 korzystamy wyłącznie z bezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego farb proszkowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych farb, nie posiadają one szkodliwych rozpuszczalników. W związku z tym w trakcie aplikacji, jak i podczas procesu termicznego utwardzania powłok, nie ulatniają się lotne związki, które mogłyby skazić powietrze. Ponadto farby proszkowe posiadają atesty, które potwierdzają możliwość kontaktu z żywnością i wodą pitną. Sam proces malowania proszkowego odbywa się w zamkniętych lakierniach - dzięki temu nie generują się odpady. Istnieje możliwość odzyskania niezużytych w trakcie malowania farb, które mogą być ponownie wykorzystywane.

Wiemy również ze ekologiczne rozwiązania często przynoszą oszczędności

Firma Dajano eksploatuje pojazdy najwyżej kilkuletnie. Nasi kierowcy jeżdżą najnowocześniejszymi, a co za tym idzie, także najbardziej ekologicznymi ciężarówkami. Zwracamy szczególną uwagę, aby nasz tabor zawsze spełniał najwyższe normy emisji spalin oraz był zoptymalizowany pod względem zużycia paliwa i emisji CO2. Używamy najnowszej technologii zarówno do transportu, jak i do wytwarzania naszych pojemników. Regularnie konserwujemy i wymieniamy maszyny na nowe, coraz bardziej energooszczędne. Staramy się również redukować do minimum ilość odpadów i zasobów, których używamy. Dlatego do ogrzewania naszej firmy używamy ciepła wykorzystywanego z naszych maszyn produkcyjnych.

Drewno ze sprawdzonych źródeł

Drewno używane w naszych pojemnikach pochodzi od dostawców którzy pozyskują drewno z lasów prowadzonych z zrównoważoną gospodarką leśną.

Na tym nie koniec

W 2018 roku na ternie zakładu powstały zielone tereny, na których zostało posadzone około 500 drzew. W niedalekiej przyszłości firma zostanie rozbudowana o farmę fotowoltaiczną dzięki temu będziemy mogli korzystać w znacznej części z odnawialnych źródeł energii elektrycznej.


back